Bostadsmarknaden våren 2018

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden? Efter en lång period av kraftig uppgång verkar priserna nu vara på väg nedåt.

Utveckling

I Tabellen nedan hittar du hur den svenska bostadsmarknaden har utvecklats under den senaste tiden.

Period Område Bostadstyp Utveckling
12 månader Riket Bostadsrätt -7 % (Svensk mäklarstatistik,
16 april 2018)-13 % (Husmask,
data hämtad 2018-04-19)
12 månader Riket Villor + 1 % (Svensk mäklarstatistik,
16 april 2018)-20 % (Husmask, data hämtad 2018-04-19)
12 månader Centrala Stockholm Bostadsrätter -9 % (Svensk mäklarstatistik,
16 april 2018)-7 % (Husmask, data hämtad 2018-04-19)
12 månader Stor-Stockholm Bostadsrätter -9 % (Svensk mäklarstatistik,
16 april 2018)-6 % (Husmask, data hämtad 2018-04-19)
12 månader Stor-Stockholm Villor -6 % (Svensk mäklarstatistik,
16 april 2018)Ingen förändring (Husmask,
data hämtad 2018-04-19)

 

Hela riket

Enligt siffror från både Svensk mäklarstatistik och Husmask.se är priserna på bostadsrätter i riket under år 2018 fortsatt nedåt och medelpriset per kvm har nu fallit tillbaka till samma nivå som mitten på år 2016. Det är främst priserna i Stockholm som drar ner snittpriserna i Sverige där priserna på bostadsrätter enligt Svensk mäklarstatistik har sjunkit med 9 % de senaste 12 månaderna, vilket också stämmer överens med den aggregerade datan för slutpriser från Booli (via Husmask) som också visar på en snarlik nedgång. Medelpriset per kvadratmeter för en bostadsrätt i Sverige var under denna period 35 169 kr enligt Svensk Mäklarstatistik och 35 656 kr enligt data från Booli.

Villapriserna i riket står sig bättre än vad bostadsrätterna gör och visar på upp 1 % sett till senaste tolv månaderna och helt stilla senaste tre. Om man bortser från Stor-Stockholm skulle priserna i landet ha gått upp under denna period. Villapriserna i Malmö sticker ut och har ökat de senaste 12 månaderna.

Stockholm

Stockholm och i synnerhet centrala Stockholm har drabbats hårdast av den senaste tidens nedgång. Till viss del kan det bero på att priserna där också har stigit mest i landet de senaste tio åren.

Priset på bostadsrätter har i både centrala Stockholm och i stor-området gått ned 9 % de senaste tolv månaderna. Villapriserna har inte sjunkit lika mycket men är ner 6 % de senaste tolv månaderna.

Prognos för bostadsmarknaden

Det är ingen som vet med säkerhet hur bostadsmarknaden kommer att utveckla sig framöver. de senaste 20 åren har vi sett en prisuppgång som inte har följt utvecklingen för andra varor och tjänster. Många menar att denna uppgång helt eller till stor del beror på bostadsbristen i Sverige. Denna bostadsbrist är dock omtvistad och vissa experter t.ex. Jan Jörnmark menar att det egentligen inte råder någon större bostadsbrist i Sverige.

I andra länder finns det flera exempel på hur snabb och omfattande prisökningar i bopriser resulterat i plötsliga priskrascher. Om det blir likadant i Sverige får framtiden utvisa.

Lämna ett svar