Åldersgränser på Alkohol

Åldersgränsen för att dricka alkohol är 18 år på krogen och 20 år på systemet men hur ser det ut i andra europeiska länder? De länder som har en lägre åldersgräns för alkohol har fler fall av misshandelsfall men konsumerar inte mer alkohol än länder där åldersgränsen är högre.

Uppgifter om antal misshandelsfall är hämtad från FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott. De uppgifter som är presenterade är de senaste insamlade självrapporterade från de olika länderna och det kan därmed skilja sig hur dessa rapporteras. Flest fall av misshandel har rapporterats i Storbritannien (England och Wales) samt i Belgien. Det land som har högst totalkonsumtion av alkohol är Vitryssland följt av Ryssland.

Länder där du kan dricka från 16 års ålder

I Europa är det lagligt att dricka alkohol från 16 års ålder i nio olika länder. Bland de länder som utmärker sig i antal misshandelsfall är Belgien, Luxemburg och Nederländerna som tillsammans har väldigt många fler än övriga.

Land Åldersgräns Antal misshandelsfall per 100 000 invånare Total alkoholkonsumtion liter per capita
Österrike 16 41 10,3
Belgien 16 600 10,8
Bosnien 16 26 7,1
Tyskland 16 157 11,8
Italien 16 107 6,7
Liechtenstein 16 327
Luxemburg 16 572 11,9
Nederländerna 16 352 9,9
Schweiz 16 7 10,7

 

Länder där du kan dricka från 17 års ålder

På två ö-nationer i Europa kan du dricka från sjutton års ålder.

Land Åldersgräns Antal misshandelsfall per 100 000 invånare Total alkoholkonsumtion liter per capita
Cypern 17 9,2
Malta 17 43,71 7

 

Länder där du kan dricka från 18 års ålder

I de flesta länder i Europa (och världen över) är åldersgränsen för att köpa alkohol 18 år. I listan över länder som har artonårsgräns för att få köpa alkohol är den genomsnittliga totala alkoholkonsumtionen högre än vad den är i länder med en lägre åldersgräns. Ett sätt att tolka detta är att länder som har en högre alkoholkonsumtion har valt att höja gränsen för att minska alkoholkonsumtionen inom landet.

Land Åldersgräns Antal misshandelsfall per 100 000 invånare Total alkoholkonsumtion liter per capita
Vitryssland 18 8,74 17,6
Kroatien 18 18,96 12,2
Tjeckien 18 148 13
Danmark 18 25 11,4
Finland 18 28 12,3
Frankrike 18 379 12,2
Grekland 18 14 10,3
Ungern 18 136 13,3
Irland 18 317 11,9
Litauen 18 7 15,5
Norge 18 46 7,7
Polen 18 14 12,5
Portugal 18 4 12,9
Ryssland 18 16 15,1
Serbien 18 13 12,6
Slovakien 18 13
Slovenien 18 74 11,6
Spanien 18 63 11,2
Sverige 18 47 9,2
Ukraina 18 8 13,9
Storbritannien 18 649,26 (England och Wales) 11,6

 

Länder där du kan dricka från 20 års ålder

Det enda landet i Europa där man måste ha fyllt 20 år för att få dricka alkohol är på Island. Den totala alkoholkonsumtionen på Island är betydligt lägre än vad snittet är inom EU.

Land Åldersgräns Antal misshandelsfall per 100 000 invånare Total alkoholkonsumtion liter per capita
Island 20 346 7,1

Lämna ett svar