Varför ökar inte lönerna mer?

Många av världens centralbanker undrar var inflationen har tagit vägen och en stor del kopplat till detta är att lönerna i länderna inte har ökat på samma sätt som förr. Den genomsnittliga arbetslösheten inom OECD är 5,5 % vilket är…